Witamy na stronie naszego krakowskiego gabinetu, oferującego kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie zdrowia i dobrostanu psychicznego.

Od wielu lat zajmujemy się pomaganiem ludziom doświadczającym kryzysów. Oferujemy pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną.

Konsultacja psychiatryczna »

Konsultacja psychologiczna »

Psychoterapia indywidualna »

Terapia par »

Terapia uzależnień »

Konsultacja psychiatryczna »

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem psychiatrą o charakterze diagnostycznym. Jej zadaniem jest poszukiwanie możliwych przyczyn występujących u pacjenta zaburzeń. Innymi słowy to wywiad pogłębiony o obserwację pacjenta, udostępnione badania laboratoryjne i obrazowe lub też rozmowę z bliskimi, jeżeli mogą wnieść do badania ważne informacje, których nie uzyskamy od pacjenta. Celem konsultacji jest postawienie właściwej diagnozy i określenie stosownych oddziaływań.

Psychiatrzy pomagają w leczeniu problemów ze zdrowiem psychicznym, najpierw oceniając objawy psychiczne i fizyczne. Diagnozują i pracują z osobą, aby opracować plan leczenia w celu wyzdrowienia. Udzielają również porad dotyczących diety, wzorców snu i innych czynników związanych ze stylem życia, aby pomóc osobie poczuć się lepiej.

Psychiatrzy udzielają informacji na temat stanu i gdy zalecają leki, wyjaśniają szczegóły ich działania. Obejmuje to dostarczanie informacji na temat możliwych skutków ubocznych, wszelkich zagrożeń i kosztów. Pacjenci mają wybór, czy zastosować leczenie zalecane przez specjalistę.


Decyzję o takiej konsultacji warto podjąć kiedy mierzymy się z objawami psychosomatycznymi, fobiami, obsesjami, depresją, zaburzeniami dwubiegunowymi, schizofrenią lub innymi psychozami, uzależnieniem, zaburzeniami zachowania i osobowości.

Jak wygląda spotkanie?

Psychiatra to lekarz, który ukończył szkolenie w zakresie oceny, diagnozowania i leczenia chorób psychicznych. Rozumie zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jak te aspekty wpływają na siebie. W związku z tym może pomóc w leczeniu poważnych lub złożonych problemów ze zdrowiem psychicznym mogąc stosować między innymi leki. Wizyta u psychiatry jest podobna do wizyty u każdego innego lekarza. Psychiatra poinformuje Cię o Twoim prawie do poufności i co to oznacza. Przeprowadzi szczegółową ocenę, zadając pytania dotyczące Twojego życia i uczuć, a czasem także Twojego rodziny i tego, co wydarzyło się w przeszłości.

Po przeprowadzeniu diagnozy, psychiatra omówi z Tobą swoje ustalenia i opcje leczenia.

Kiedy warto się zgłosić?

Jeśli czujemy, że nie radzimy sobie z naszymi emocjami warto skonsultować się ze specjalistą, z lekarzem psychiatrą, celem oceny czy stan nasz wymaga farmakoterapii, psychoterapii czy wystarczy okresowa opieka psychologa. Jeśli cierpimy na bezsenność, warto sprawdzić – czy to czasem nie jest pierwszy objaw początku depresji. Jeśli cierpimy na bóle brzucha, które nie ustępują po standardowym leczeniu zleconym przez gastrologa, to istnieje duże prawdopodobieństwo dodatkowego wpływu emocji na brak poprawy. Jeśli cierpimy na zwyżki ciśnienia tętniczego i stwierdzamy brak poprawy, po stosowanym leczeniu, wskazana jest wizyta u lekarza psychiatry celem opanowania emocji.
Zgłoś się na konsultację psychiatryczną jeśli:

 • cierpisz na „nerwicę”, depresję, stałe poczucie dyskomfortu i nieprzystosowania,
 • masz za sobą doświadczenie choroby psychicznej i oczekujesz kontynuacji leczenia i profesjonalnego wsparcia,
 • czujesz przytłaczające, długotrwałe poczucie bezsilności i smutku,
 • wydaje się, że Twoje problemy nie ustępują pomimo Twoich wysiłków i pomocy rodziny i przyjaciół,
 • nadmiernie się martwisz, spodziewasz się najgorszego lub ciągle jesteś na krawędzi,
 • twoje działania, takie jak nadmierne picie alkoholu, używanie narkotyków lub bycie agresywnym, szkodzą tobie lub innym,
 • przeżywasz inne trudności natury psychicznej i emocjonalnej.

Czas trwania i koszty

Koszt sesji

300 zł ( 400 zł - wizyta domowa na terenie Krakowa, 500 zł-poza Krakowem)

Czas trwania sesji

do 60 minut

Osoba prowadząca

Agnieszka Nowak - Specjalista psychiatra dorosłych. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta.

Umów wizytę

tel. 606 552 787, e-mail: agnieszka.nowak.elpis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacja psychologiczna »

To krótkoterminowa forma profesjonalnej pomocy psychologicznej, która może być źródłem informacji na temat nurtujących pacjenta obszarów funkcjonowania. Celem konsultacji jest pomoc osobom z konkretnymi problemami np. w kwestiach relacji, zawodowych, wychowawczych, związkowych. Może być wstępem do leczenia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego.

 


To forma jednorazowej usługi, ale w praktyce postawienie diagnozy, wskazanie metod walki z problemem, czy też udzielenie pełnej porady wymaga czasem kilku spotkań konsultacyjnych. Złożone kwestie wymagają zwykle rozłożenia konsultacji na kilka spotkań. Podczas kolejnych wizyt, psycholog zapoznając się z całą sytuacją, będzie w stanie postawić diagnozę i zaproponować metodę leczenia. W takiej sytuacji może się okazać, że konieczna jest dłuższa praca nad trudnościami, a możliwe dalsze postępowanie to psychoterapia lub konsultacja psychiatryczna.

Zadaniem psychologa nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie skutecznych i adekwatnych metody pracy nad ich rozwiązaniem.

 

 

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsza konsultacja psychologiczna jest wizytą dla pacjenta – opowiada on o powodzie wizyty, trudnościach i objawach, z którymi się zmaga. Jeżeli jest to sytuacja kryzysowa, pacjentowi mogą towarzyszyć  trudne emocje i objawy podczas wizyty (zdenerwowanie, niepokój, płacz). W sytuacji gdy pacjent ma trudności z opisaniem swojej sytuacji, specjalista może zadawać pytania pomocnicze. Może też dopytywać o kwestie związane z rodziną, zdrowiem, przeszłością lub codziennym radzeniem sobie z problemami.

 

 

Kiedy warto się zgłosić?

Zgłoś się na konsultację psychologiczną jeśli:

 • cierpisz na „nerwicę”, depresję, stałe poczucie dyskomfortu i nieprzystosowania,
 • masz trudności z kontrolą jedzenia; cierpisz z powodu objadania się, braku apetytu lub nadmiernej kontroli masy ciała,
 • żyjesz w ciągłym stresie i napięciu,
 • związek, w którym żyjesz przeżywa trudności, kryzys, z którym nie potrafisz sobie poradzić,
 • wspomnienia z przeszłości nie pozwalają ci żyć pełnią w dniu dzisiejszym,
 • twoje dziecko, nastolatek przeżywa trudności (emocjonalne, szkolne, w relacjach z rówieśnikami itp),
 • przeżywasz bolesną stratę, żałobę, masz za sobą traumatyczne przeżycie,
 • jesteś nieśmiały, niepewny, masz problemy z podejmowaniem decyzji,
 • doświadczasz dolegliwości psychosomatycznych (bóle głowy, bóle brzucha, duszności itp), które nie znajdują medycznego wyjaśnienia,
 • przeżywasz smutek, zniechęcenie, masz obniżony nastrój, jesteś ciągle zmęczony,
 • przeżywasz trudności w związku z wejściem w nowy etap twojej rodziny (pojawienie się dziecka w rodzinie, problemy szkolne dzieci itp),
 • straciłeś pracę, twój biznes przeżywa trudności, przeżywasz kryzys zawodowy,
 • masz za sobą doświadczenie choroby psychicznej i oczekujesz kontynuacji leczenia i profesjonalnego wsparcia,
 • przeżywasz inne trudności natury psychicznej i emocjonalnej.

 

 

Czas trwania i koszty

Koszt sesji

180 zł

Czas trwania sesji

60 minut

Osoba prowadząca

Małgorzata Włoch - Psycholog, Psychoterapeuta.

Umów wizytę

Psychoterapia indywidualna »

Psychoterapia to profesjonalna metoda leczenia polegająca na celowym stosowaniu zamierzonych oddziaływań psychologicznych. To proces niesienia pomocy, w którym korzysta się z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych psychoterapeuty. Celem psychoterapii jest: redukowanie objawów chorobowych, rozwój osobowości, zdrowie psychiczne.


Jednym z środków leczenia wykorzystywanym w psychoterapii, w sposób zamierzony, jest powstający między pacjentem a terapeutą związek. Niezależnie od wyznawanego paradygmatu, stosowanych technik i metod, psychoterapia jest autorskim procesem danego psychoterapeuty. W terapii najbliższa jest nam perspektywa systemowa, rozpatrująca trudności i problemy osoby w kontekście, w jakim ona funkcjonuje (np. jako członek rodziny, partner w związku, osoba z własnym światopoglądem i indywidualnie wyznawanymi wartościami, członek pewnej określonej grupy społecznej). 

Psychoterapię rozumiemy jako proces, wspólnie przebytą z pacjentem drogę, podczas której tworzy się program leczenia i pozytywnych zmian. Z założenia psychoterapia wymaga od pacjenta aktywnej postawy i motywacji do pracy nad sobą.

Jak wygląda spotkanie?

Najważniejszym narzędziem terapeuty jest rozmowa. Spotkania upływają na opowiadaniu o sobie, odpowiadaniu na pytania terapeuty, rozważaniach, czasem wykonywaniu powierzonych przez niego zadań, również w przerwach między wizytami. Jednym z głównych czynników leczących w procesie psychoterapii jest relacja terapeuty z pacjentem. To, co się dzieje w tej relacji jest bardzo istotne. Jeśli pacjent czuje się bezpiecznie, jest otwarty na terapeutę, łatwiej o trwałe i znaczące efekty psychoterapii. Na pierwszych spotkaniach ustala się cel terapii, obszary nad którymi pacjent chce pracować w czasie psychoterapii. Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi  w drodze do poszukiwania satysfakcjonującego, pełniejszego, zdrowszego  funkcjonowania. Spotkania terapii indywidualnej odbywają się w regularnie, najczęściej w cyklu cotygodniowym i trwają 60 minut. W każdej chwili można z terapii zrezygnować. O zakończeniu terapii może zdecydować zarówno pacjent, jak i psychoterapeuta. Sukces to zmiana na tyle trwała, że do jej utrzymania nie trzeba już pomocy specjalisty. 

Kiedy warto się zgłosić?

Ponieważ opieka psychiatryczna i psychoterapia jest często otoczona wieloma nieporozumieniami, można odczuwać niechęć do kontaktu z profesjonalistami. Warto przełamać bariery i wyjść poza piętno. Zawsze, gdy czujesz się niezadowolony z jakiegoś aspektu swojego życia lub z jakości swojego życia jako całości, z pomocą przyjdzie Ci psychoterapia. Psychoterapia krótkoterminowa sprawdza się w przypadku osób, które mają do czynienia z najpilniejszymi problemami i potrzebują pomocy w poruszaniu się podczas psychoterapii długoterminowej. odpowiedni dla tych, którzy borykają się z długotrwałymi i złożonymi problemami.

Psychoterapia jest skierowana głównie do osób mających różnorodne problemy w życiu osobistym, w relacjach, w funkcjonowaniu zawodowym czy w wymiarze osobowościowym. Psychoterapia jest skuteczną pomocą przy stracie bliskiej osoby, w urazie powypadkowym, w sytuacji odczuwania cierpienia psychicznego takiego jak na przykład lęk, depresja, poczucie braku sensu. Pomaga także w przypadku dolegliwości psychosomatycznych, jak np. zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, alergie. Psychoterapeuta towarzyszy osobom, które chcą lepiej poznać siebie samego, zrozumieć mechanizmy własnych zachowań, poznać wewnętrzne potrzeby i określić satysfakcjonujące życiowe cele. 

Zgłoś się na terapię jeśli:

 •  cierpisz na „nerwicę”, depresję, stałe poczucie dyskomfortu i nieprzystosowania,
 • masz trudności z kontrolą jedzenia; cierpisz z powodu objadania się, braku apetytu lub nadmiernej kontroli masy ciała,
 • żyjesz w ciągłym stresie i napięciu,
 • związek, w którym żyjesz przeżywa trudności, kryzys, z którym nie potrafisz sobie poradzić,
 • wspomnienia z przeszłości nie pozwalają ci żyć pełnią w dniu dzisiejszym,
 • twoje dziecko, nastolatek przeżywa trudności (emocjonalne, szkolne, w relacjach z rówieśnikami itp),
 • przeżywasz bolesną stratę, żałobę, masz za sobą traumatyczne przeżycie,
 • jesteś nieśmiały, niepewny, masz problemy z podejmowaniem decyzji,
 • doświadczasz dolegliwości psychosomatycznych (bóle głowy, bóle brzucha, duszności itp), które nie znajdują medycznego wyjaśnienia,
 • przeżywasz smutek, zniechęcenie, masz obniżony nastrój, jesteś ciągle zmęczony,
 • przeżywasz trudności w związku z wejściem w nowy etap twojej rodziny (pojawienie się dziecka w rodzinie, problemy szkolne dzieci itp),
 • straciłeś pracę, twój biznes przeżywa trudności, przeżywasz kryzys zawodowy,
 • masz za sobą doświadczenie choroby psychicznej i oczekujesz kontynuacji leczenia i profesjonalnego wsparcia,
 • przeżywasz inne trudności natury psychicznej i emocjonalnej.

Czas trwania i koszty

Koszt sesji

150 zł ( Pierwsze spotkanie 180 zł)

Czas trwania sesji

50 minut

Osoba prowadząca

Małgorzata Włoch - Psycholog, Psychoterapeuta

Umów wizytę

tel. 698 652 116, e-mail: WlochGosia71@gmail.com

 

 

 

 

Terapia par »

Kryzysy w życiu pary mogą pojawiać się z różnych powodów, jak: pogoń za karierą i związany z tym brak czasu, chęć przeforsowania swoich wartości i oczekiwań wobec partnera i związku, problemy związane z wychowaniem dzieci. Ale najczęściej są to trudności w komunikacji. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać i siebie słuchać. Nie umieją jasno określić swoich potrzeb i roli w związku ani zaakceptować tego, że każdy z nas jest inny. Gubimy szacunek dla potrzeb i przyzwyczajeń drugiej osoby. Najczęściej pary przegapiają moment, kiedy ich relacje zaczynają się psuć. Kryzys wywołuje silne emocje – złość, smutek, poczucie niespełnienia, odtrącenia. Małżonkowie, zamiast pogłębiać i utrwalać związek, zaczynają się od siebie oddalać albo ze sobą walczyć. Często wystarczy dobrze poprowadzona rozmowa, by okazało się, że naprawdę wiele ich łączy, tylko nie potrafią tego jasno wyrazić.

Zwykle pierwszym celem leczenia jest przywrócenie parze przyjaźni, aby zmniejszyć samotność odczuwaną przez każdego z was w związku. Czasami nawet lata dystansu i izolacji mogą sprawić, że zaufanie jest dużym wyzwaniem. Tam, gdzie otwarta wrogość i złość są głównym problemem, nauka rozpoznawania i radzenia sobie z intensywnymi emocjami jest priorytetem w leczeniu. W trakcie spotkań para dowiaduje się, jak uspokoić siebie i partnera, partnerkę, zanim emocje zawiodą ich tak daleko że zrujnują jakąkolwiek szansę na owocną dyskusję między sobą. Czasami ulegamy pokusie, aby przerwać leczenie, gdy tylko sytuacja się poprawi. To nie jest mądre, ponieważ często dopiero w tym momencie zaczyna się praca nad zbudowaniem trwałego związku. Kiedy nauczymy się radzić sobie z przytłaczającymi emocjami, które są częścią uznania, że ​​ małżeństwo jest w tarapatach, zaczynamy odnosić sukcesy w sytuacjach, które kiedyś kończyły się złością lub izolacją.

Terapia dla par sprawdza się, bo w każdym związku zdarzają się trudne chwile, gdy masz wszystkiego dość, myślisz nawet o rozstaniu. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, spróbuj zawalczyć o związek. Czasem dopiero terapeuta może pomóc naprawić relacje między partnerami. Nigdy nie wiadomo, kiedy terapia dla par okaże się przydatna.
 


Terapia dla par czy indywidualna?
Po wstępnej rozmowie terapeuta zaleca terapię dla par, jeśli problem dotyczy dwojga, bo na przykład zaburzona jest komunikacja, albo – gdy na przykład stwierdzi problemy jednej z osób wyniesione z domu rodzinnego: zaburzone relacje lub przemoc w rodzinie – kieruje na terapię indywidualną. Podczas rozmowy konsultacyjnej terapeuta dobiera metody terapeutyczne tak, by się nie wykluczały. Chodzi o to, by nie burzyć koncepcji pomocy. Terapia indywidualna sięga do głębokich pokładów emocjonalnych, terapia par może polegać na rozmowie.
 

Jak wygląda spotkanie?

Terapia pozwala przebudować związek, uzdrowić relacje między partnerami. Daje korzyści zarówno indywidualne – pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, dążenia, oczekiwania wobec partnera – jak i dla pary – poprawia styl komunikacji, pomaga wyjaśnić nieporozumienia, reakcje, znaleźć kompromisy i drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Terapeuta może nam pomóc w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem. Osobie z zewnątrz łatwiej też jest zobaczyć, gdzie naprawdę tkwi problem. Trudno z góry określić, ile czasu będzie trwała terapia. Terapia małżeńska może okazać się jedynym ratunkiem dla związku, gdy partnerzy nie potrafią sobie radzić z konfliktami i sporami, a żale, pretensje i skrywane urazy pogłębiają kryzys, prowadząc do rozstania. Terapia małżeńska uczy akceptacji i słuchania drugiej osoby.

Jeśli na przykład niedawny romans jest aktualnym problemem, pierwsze sesje koncentrują się prawie wyłącznie na opanowaniu chaosu, który jest odczuwany. Sesje pomagają uporać się z uczuciami zdrady, ambiwalencji, irytacji i złości na partnera, a także sprzecznych i szybko zmieniających się emocji, które odczuwamy względem siebie i partnera/partnerki. Czasami chaos po odkryciu niewierności wymaga zaplanowania więcej niż jednej sesji w tygodniu na określony czas
.

Kiedy warto się zgłosić?

Gdy po kilku samodzielnych próbach nie udaje się zażegnać kryzysu, warto skorzystać z terapii. Spotkania z terapeutą usprawnią wzajemną komunikację, pomogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem, wyjaśnić postępowanie, reakcje, emocje, znaleźć kompromisy, które są podstawą trwałego związku. Terapia małżeńska ma uchronić parę przed rozstaniem. Czy to się uda, trudno powiedzieć na pierwszym spotkaniu. Ciężko ratować związek, gdy jedna osoba chce skorzystać z terapii, a druga nie. Ale zawsze warto spróbować, choćby miała to być jednorazowa wizyta, żeby potem nie żałować, że nie zrobiliśmy wszystkiego. Gdy oboje małżonkowie chcą naprawić błędy, zwykle się udaje. Jeśli jedna strona mówi, że nie chce rozstanie a druga się zastanawia, sprawa jest trudniejsza.

Odbudowywanie relacji może zająć dużo czasu. Ludzie przychodzą czasem nawet rok na terapię, zanim nauczą się ze sobą rozmawiać. Tym, co ją przyśpiesza, jest motywacja pary do pracy nad związkiem – gotowość do zmiany i skonfrontowania się z problemami. Natomiast jeżeli para oczekuje, że to terapeuta zmieni ich związek, a oni nie muszą w tym uczestniczyć, to terapia będzie długa i mozolna, bo będzie się rozpoczynała od uświadomienia tej parze, że to oni są kreatorami tego, co się w ich życiu dzieje. Proces terapeutyczny będzie dłuższy w przypadku rozdzielenia pary na terapię indywidualną, ponieważ są problemy, których z różnych powodów nie powinno się lub nie chce się omawiać w obecności partnera.
 

Czas trwania i koszty

Koszt sesji

180 zł ( Pierwsze spotkanie 200 zł)

Czas trwania sesji

60 minut

Osoba prowadząca

Małgorzata Włoch - Psycholog, Psychoterapeuta.

Umów wizytę

tel. 698 652 116, e-mail: WlochGosia71@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Terapia uzależnień »

Terapia uzależnień jest to profesjonalna metoda leczenia uzależnienia oparta na szeregu oddziaływań psychologicznych, dzięki którym pacjent ma możliwość dokonania autodiagnozy, zbudowania motywacji do wprowadzania zmian w dziedzinie postaw, stylu życia, przekonań, zachowań, sposobów radzenia sobie z trudnościami. Jest najskuteczniejszym sposobem osiągania trzeźwego życia, odzyskiwania wolności skradzionej przez nałóg. W trakcie terapii pacjent ma możliwość spojrzeć na siebie i swoje problemy z innej perspektywy.
 


Głównym narzędziem pracy terapeutycznej jest rozmowa. Jest to sposób na poznanie samego siebie, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, czy też odkrycie wewnętrznej siły do wprowadzania zmian w życie. To pacjent decyduje jakie tematy chce poruszać, o czym chce mówić, na ile pragnie się otworzyć. Pierwsze spotkania polegają na wyartykułowaniu celu, opowiedzeniu własnej historii, podpisaniu kontraktu terapeutycznego tworzonego wspólnie z pacjentem.

Spotkania odbywają się regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu. Trwają do momentu, kiedy pacjent uzna, że osiągnął założone przez siebie cele, a wprowadzone zmiany pozwalają mu czerpać satysfakcję z życia.
 

Jak wygląda spotkanie?

 

Kiedy warto się zgłosić?

Terapia uzależnień skierowana jest do osób, które mimo usilnych prób nie potrafią wytrwać w abstynencji, łamią własne postanowienia bądź zaczynają dostrzegać, że używanie środków psychoaktywnych lub jakieś zachowanie zaczyna przynosić coraz więcej przykrych konsekwencji. Moment, w którym czuje, że pewne sfery życia zaczynają wymykać się spod kontroli.

Tak więc jeśli:

 • zmagasz się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, gier komputerowych, zakupów,
 • pomimo składanych obietnic oraz obranych postanowień trudno jest ci utrzymać abstynencję,
 • zaczynasz doświadczać coraz więcej przykrych konsekwencji związanych z nadużywaniem,
 • dostrzegasz, że w ostatnim czasie twoja uwaga koncentruje się wokół środka, bądź zachowania,
 • próbujesz wytrwać w trzeźwości, ale wciąż doświadczasz porażek,
 • po ukończeniu podstawowego programu terapii uzależnień chcesz kontynuować terapię,
 • chcesz dowiedzieć się czy jesteś uzależniony,
 • potrzebujesz pomocy w rozstaniu się z nałogiem,
 • pragniesz zbudować trwałą, wewnętrzną motywację do wprowadzania zmian w trzeźwym życiu.

 

Czas trwania i koszty

Koszt sesji

140 zł ( Pierwsze spotkanie 160 zł)

Czas trwania sesji

50 minut

Osoba prowadząca

Magda Jędrychowska -terapeuta uzależnień

Umów wizytę

Zespół

Agnieszka Nowak »

Agnieszka Nowak »

Lekarz medycyny. Specjalista psychiatra dorosłych. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta.

Małgorzata Włoch »

Małgorzata Włoch »

Psycholog. Psychoterapeuta.

Magda Jędrychowska »

Magda Jędrychowska »

Terapeuta uzależnień.

Lata pracy w psychiatrii uzmysłowiły mi związek narastającej liczby zaburzeń nastroju, osobowości, uzależnień i innych z nowymi trendami, które proponuje nam lub narzuca kultura.W mnogości propozycji i pomysłów na życie  wydaje się  tracimy stabilny punkt odniesienia i gubimy w gąszczu informacji. Co może tutaj poradzić psychiatra? Moment , w którym angażuję się w pomoc to szeroko rozumiany kryzys psychiczny nasilony w stopniu, w którym farmakoterapia zdaje się interwencją z wyboru. Czy jednak tylko o leki chodzi? Niewątpliwie pomagają w zniwelowaniu cierpienia psychicznego w stopniu pozwalającym na efektywny powrót do dawniej pełnionych ról społecznych  lub rozpoczęcie pracy nad konstruktywnym bilansem i zmianą. To dla wielu moich pacjentów dobry start ku innym oddziaływaniom (psychoterapia i rozwój). Początek doświadczenia coraz bardziej pożądanego w świecie – autentycznego spotkania osób.

 

 

W 1997 roku ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Od dwudziestu lat pomagam osobom poszukującym rozwiązań  problemów, dla których  psychiatria i psychoterapia posiadają stosowne narzędzia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w całodobowych placówkach stacjonarnych i oddziałach ambulatoryjnych dla dorosłych i młodzieży na Śląsku (Szpital Psychiatryczny w Toszku) i w Małopolsce (Oddział Ogólnopsychiatryczny Szpitala Powiatowego w Olkuszu, Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Centrum Terapii Nerwic w Mosznej). Obecnie praktykuję w Krakowie. Jestem absolwentką 4-letniego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

 

Większość z nas ma w życiu okresy, gdy potrzebuje wsparcia kogoś, kto pochodzi spoza kręgu rodziny i znajomych, kto obiektywnie może spojrzeć na problem, jednocześnie posiadając niezbędną do tego wiedzę i umiejętności. Staram się nie stawiać szybkich diagnoz i pochopnych interpretacji czasem skomplikowanego zachowania człowieka. W swej pracy próbuję spojrzeć na pacjenta z tak wielu perspektyw, jak to tylko możliwe. Pacjenci zgłaszają się na terapię z bardzo wielu powodów. Szukają odpowiedzi, przyczyn i rozwiązań tego, co ich trapi, często spodziewają się, że w ciągu jednego spotkania uda się odmienić ich życie. Niekiedy nie udaje się to nawet po wielu godzinach. W swej pracy zdecydowałam, że będę uważnie słuchać, wspierać i być szczerą z pacjentami. Jako terapeuta czasem nie znajduję dobrych wyjaśnień na to, dlaczego poddawani jesteśmy w życiu tylu próbom, cierpieniom, chorobie. Wierzę jednak, że wielu osobom mogę pomóc, nie wygłaszając przy tym „złotych” rad, sądów i opinii.

 

 

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (1997). Jestem także absolwentką czteroletniego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzonego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie (wypełniającego standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Jestem konsultantem “Career Direct – Living by Design”. W 2016 ukończyłam studia podyplomowe: Psychoonkologia, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowałam w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji w Warszawie, zajmując się diagnozą, tworzeniem planów terapii oraz prowadzeniem sesji terapeutycznych z rodzinami. Odbyłam liczne staże, między innymi staż w Krakowskim Ośrodku Terapii w Zespole Terapii Rodzin. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w firmach doradczych. Od wielu lat zajmuję się poradnictwem psychologicznym w ramach Forum Rodziny w Krakowie. Biorę udział w licznych szkoleniach z zakresu poradnictwa, psychoterapii i terapii i rozwoju osobistego. Główne obszary obecnej pracy terapeutycznej, którą zajmuję się od wielu lat, to psychoterapia indywidualna i terapia par. Pomagam osobom, które zmagają się z stresem, depresją, lękami, trudnościami w relacjach oraz problemami rodzinnymi.

 

 

W byciu terapeutą najbardziej cenię możliwość stworzenia relacji opartej na zaufaniu, empatii, wsparciu, poczuciu bezpieczeństwa. Uważam, że właśnie taki rodzaj relacji jest w stanie przynieść pomoc pacjentom. Poprzez uważne słuchanie i dostrzeganie zasobów oraz potencjału staram się pomóc pacjentom w ułożeniu jasno sprecyzowanych celów (dla jednych będzie to całkowita abstynencja, dla innych chęć ograniczenia, dla innych chęć poznania samego siebie). W dużej mierze sukces pacjenta zależy od niego oraz od jego wytrwałości we wprowadzaniu zmian, a najbardziej skuteczna terapia to ta, w której pacjent jest aktywny i zaangażowany w proces trzeźwienia. Moją pracą jest „doglądać” tego procesu z boku, motywować do stawiania dalszych kroków, wyzbywając się przy tym oceny, krytyki, dawania rad. Według mnie nie ma uniwersalnego sposobu, który pomógłby w utrzymaniu trzeźwości, dlatego w swojej pracy kieruję się elastycznością, dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

 

W 2016 roku zdobyłam dyplom na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filozoficznym. Rok później zostałam absolwentką Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie kończąc Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Obecnie studiuję pedagogikę na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywam od ponad 4 lat, początkowo pracując  na Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Nowym Targu, następnie w prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Świątnikach Górnych. Do moich obowiązków należało prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej, pomoc w tworzeniu programu, konsultacja z członkami rodziny. Od kilku lat prowadzę autorskie warsztaty terapeutyczne dla grup z dłuższym okresem abstynencji. W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji, dlatego biorę udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

 

 

“Aby ŻYĆ w harmonii z samym sobą, z innymi, z otaczającym światem. By żyć dobrym, mądrym życiem. By być spełnionym. By być szczęśliwym. By dawać szczęście. Warto się zmieniać.”

Umów wizytę

Wybierz rodzaj spotkania:

Konsultacja psychiatryczna »

Konsultacja psychologiczna »

Psychoterapia indywidualna »

Terapia par »

Terapia uzależnień »

Koszt sesji

300 zł ( 400 zł - wizyta domowa na terenie Krakowa, 500 zł-poza Krakowem)

Czas trwania sesji

do 60 minut

Umów wizytę

tel. 606 552 787, e-mail: agnieszka.nowak.elpis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt sesji

180 zł

Czas trwania sesji

60 minut

Umów wizytę

Koszt sesji

150 zł ( Pierwsze spotkanie 180 zł)

Czas trwania sesji

50 minut

Umów wizytę

tel. 698 652 116, e-mail: WlochGosia71@gmail.com

 

 

 

 

Koszt sesji

180 zł ( Pierwsze spotkanie 200 zł)

Czas trwania sesji

60 minut

Umów wizytę

tel. 698 652 116, e-mail: WlochGosia71@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Koszt sesji

140 zł ( Pierwsze spotkanie 160 zł)

Czas trwania sesji

50 minut

Umów wizytę

Adres gabinetu

ul. Bałuckiego 29 lokal 3

30-318 Kraków

Bałuckiego 29
Bałuckiego 29, Kraków Dębniki